Spelregels


Spelregels

De onderstaande spelregels vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden.

Bij een ban, of gewoon om te checken wat wel en niet mag, dienen de algemene voorwaarden (Sectie 6) geraadpleegd te worden.

Alle spelregels zijn van toepassing op actieve spelers, spelers die van plan zijn hun account te verwijderen en degenen die de verwijderingsfase voor hun account al hebben geactiveerd.

1. Account en clubs

1.1. Elke goalunitedmanager mag slechts één account hebben (maximaal 3 clubs op dezelfde account zijn mogelijk via de Top Manager functie). Gerapporteerde of gedetecteerde multi-accounts worden gesloten, de eigenaar wordt op de hoogte gesteld en het hoofdaccount wordt bestraft.

1.2. De accounthouder is de persoon wiens e-mailadres is geregistreerd bij het account. De support heeft het recht om het e-mailadres op te vragen voor eigendomsverificatie.

1.3. Het delen van wachtwoorden van accounts is niet toegestaan. In het geval van klachten die in dit verband door de support worden ontvangen, wordt het betreffende account bestraft/gesloten, afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Onze supporters of teamleden zullen je nooit om je wachtwoord vragen. Als een dergelijke situatie je overkomt, meld dit dan meteen aan klachten@traviangames.com

1.4. Inactieve accounts/clubs kunnen mogelijk na verloop van tijd worden verwijderd om een ​​of andere reden van technische aard. Accounts met een actief premium account zijn beschermd, maar de club(s) kunnen nog steeds worden gereset naar het begin (opnieuw beginnen) in het geval dat een club door de nalatigheid failliet gaat. Het is onmogelijk om reeds verwijderde of failliete accounts/clubs te herstellen.

1.5 Verkoop van accounts is verboden. Een dergelijke poging kan leiden tot permanente verwijdering van het account.

2. In-game communicatie en  gebruik/upload van content

2.1 Spelers moeten altijd beleefd communiceren via in-game berichten, gastenboek, persberichten en alle andere beschikbare communicatieplatforms die door goalunited worden aangeboden. Elke vorm van beledigingen, grof taalgebruik of godslastering gericht tegen een manager, een groep managers of stafleden, via een van de in-game communicatiekanalen, wordt bestraft met een actie op het spelaccount.

2.2 Het uploaden en weergeven van materiaal dat niet geschikt is voor minderjarigen is ten strengste verboden.

2.3 Advertenties van welke aard dan ook zijn niet toegestaan. Travian Games GmbH en/of gelieerde bedrijven of vertrouwde pagina’s (YouTube, Wikipedia etc.) zijn toegestaan.

2.4 Berichten en gesprekken tussen twee partijen binnen het spel mogen alleen worden gepubliceerd als alle betrokken partijen toestemming hebben gegeven. Het publiceren van berichten of e-mails van of naar medewerkers van goalunited is verboden, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gegeven.

2.5 Inhoud die exact overeenkomt met de originele/auteursrechtelijk beschermde inhoud wordt verwijderd (zoals een officiële clubnaam of officieel logo); meld alsjeblieft alle inhoud met behulp van de rapporteerknop in het spel als je inhoud opmerkt die auteursrechtelijk beschermd materiaal/handelsmerken bevat of iets anders dat in strijd is met de huidige regels.

2.6 Alle gerapporteerde of gedetecteerde inhoud die discriminatie vertegenwoordigt op basis van geslacht, leeftijd, ras, seksuele geaardheid, handicap, politieke overtuigingen of religie zal worden verwijderd en dienovereenkomstig worden bestraft.

2.7 Elke andere ongepaste inhoud, die door de klantenservice of het personeel wordt beschouwd als storend voor de spelervaring van anderen, kan worden bestraft.

2.8. Het is verboden om een ​​speler te dwingen zijn account te verwijderen, over te dragen of te delen, of te eisen dat hij zijn wachtwoord deelt, of een regel te overtreden.

2.9. Het is verboden om zich voor te doen als een personeelslid in het kader van het verspreiden van valse informatie over het spel of het dwingen/overreden van spelers om acties uit te voeren zonder hun wil.

3. Administratie/moderatie

3.1. Het ondersteuningsteam en de beheerders zijn gemachtigd om te beslissen over de straffen voor overtredingen van de spelregels.

3.2. In het geval van regelovertredingen is uw enige contactpersoon het ondersteuningsteam. Alle spelers kunnen hun beroep indienen, met uitleg over hun omstandigheden, via het verstrekte contactformulier. Als de speler goede redenen heeft om de beslissing van de ondersteuningsagent in twijfel te trekken, vraag dan om het ticket naar een hoger niveau te laten escaleren. De zaak wordt dan extra beoordeeld.

3.3. Het goalunitedteam behoudt zich het recht voor om de spelregels op elk moment te wijzigen om ervoor te zorgen dat het spel leuk, eerlijk en respectvol blijft.

3.4. Het goalunitedteam behoudt zich het recht voor om altijd de gezonde en eerlijke staat van het spel voor zijn spelers te beschermen, vooral in situaties waarin de evaluatie en het onderzoek van de mogelijk schadelijke situatie of actie er sterk op wijzen dat er schade wordt opgelopen aan het spel en/of een of meer spelers in het spel. In dergelijke situaties heeft het goalunitedteam het volste recht om de nodige maatregelen te nemen, zelfs als de specifieke situatie als zodanig niet wordt behandeld in de huidige spelregels.

3.5 Constructieve en beleefde kritiek en feedback met betrekking tot het spel en zijn medewerkers is welkom, maar houd er rekening mee dat pogingen om de waarde en het imago van het spel of een of meer personen uit ons team te verminderen, op gepaste wijze zullen worden opgevolgd.

3.6. Het goalunitedteam zal de maatregelen die zijn genomen wegens overtreding van de regels in goalunited niet bekendmaken of openbaar maken.

4. Fair play

4.1 Het gebruik van gamebugs of het exploiteren van functies in het kader van voordeel trekken ten nadele van andere managers of ten nadele van het spel is verboden. Elke gevonden exploit moet onmiddellijk worden gemeld aan het ondersteuningsteam.

4.2 Het wordt sterk aangemoedigd om al je in-game tegenstanders zo gelijk mogelijk te behandelen. Dit is een van de belangrijkste regels van de fairplay.

4.3 Het opzettelijk meerdere keren opstellen van een zwakkere beste 11-opstelling in officiële of niet-officiële competities (exclusief vriendschappelijke/trainingswedstrijden) om een ​​overwinning aan de tegenstander “cadeau” te geven, kan leiden tot een actie van het ondersteuningsteam.

4.4 Elk ander fairplay en onsportief gedrag wordt beschouwd als een overtreding en kan leiden tot permanent verlies van club/account.