Zasady gry


Zasady gry

Poniższe zasady gry są uzupełnieniem Ogólnych Zasad i Warunków.

W przypadku blokady konta lub w celu sprawdzenia co jest dozwolone, a co nie, należy zapoznać się z treścią Ogólnych Zasad i Warunków (Paragraf 6).

Wszystkie zasady gry odnoszą się do graczy aktywnych, graczy którzy mają zamiar skasować konto bądź ich konta są właśnie w fazie kasacji.

1. Konto I kluby

1.1 Każdy menadżer goalunited może posiadać tylko jedno konto (funkcja Top Manager umożliwia posiadanie do 3 klubów w ramach tego samego konta). Zgłoszone lub wykryte multikonta zostaną zamknięte, właściciel zostanie powiadomiony, a konto główne zostanie ukarane.

1.2 Właścicielem konta jest osoba, której adres e-mail jest zarejestrowany na koncie. Obsługa Klienta ma prawo poprosić o adres e-mail w celu weryfikacji własności.

1.3 Udostępnianie haseł do kont jest niedozwolone. W przypadku skarg otrzymanych przez Obsługę Klienta w tym zakresie, dane konto zostanie ukarane/zamknięte w zależności od wyniku dochodzenia. Obsługa Klienta lub członkowie zespołu nigdy nie poproszą Cię o podanie hasła. Jeśli taka sytuacja Ci się przytrafi, zgłoś to natychmiast na adres complaints@traviangames.com

1.4 Nieaktywne konta lub nieaktywne kluby mogą z czasem zostać usunięte z tego czy innego powodu natury technicznej. Konta posiadające aktywne konto Premium są chronione, jednakże klub(y) w ramach tych kont nadal mogą zostać zresetowane do stanu początkowego (Nowy start) w przypadku, gdy z powodu zaniedbania finansów klub zbankrutuje.
Nie ma możliwości przywrócenia już usuniętych klubów , tak samo jak klubów, które zbankrutowały.

1.5 Sprzedawanie kont jest zabronione. Każda taka próba może skutkować trwałym usunięciem konta.

2. Komunikacja w grze oraz używane/wgrywane treści

2.1 Gracze używając wiadomości w grze, księgi gości, artykułów prasowych oraz korzystając z wszystkich pozostałych udostępnionych platform komunikacji udostępnianych przez goalunited musza zawsze komunikować się w sposób uprzejmy i kulturalny. Wszelkie formy zniewag, obelżywego języka lub przekleństwa kierowane pod adresem menedżera, grupy menedżerów lub członków personelu gry za pośrednictwem któregokolwiek z kanałów komunikacji w grze będą karane podjęciem działań na koncie gry.

2.2 Przesyłanie i prezentowanie materiałów nieodpowiednich dla osób nieletnich jest surowo zabronione.

2.3 Każda forma reklamy jest zabroniona. Dozwolone są reklamy stron Travian Games GmbH i/lub firm stowarzyszonych lub zaufanych stron (YouTube, Wikipedia itp.)

2.4 Wiadomości i rozmowy pomiędzy dwiema stronami w ramach gry mogą być publikowane wyłącznie za zgodą wszystkich zaangażowanych stron. Publikowanie wiadomości lub e-maili do lub od pracowników goalunited jest zabronione, chyba że uzyskano wyraźną zgodę.

2.5 Treści dokładnie odpowiadające oryginałowi i/lub chronione prawem autorskim zostaną usunięte (np. oficjalna nazwa klubu lub oficjalne logo); prosimy o zgłaszanie wszelkich treści za pomocą przycisku zgłaszania w grze, jeśli zauważysz treści zawierające materiały chronione prawem autorskim/znaki towarowe lub cokolwiek, co narusza niniejsze zasady.

2.6 Wszelkie zgłoszone lub wykryte treści reprezentujące dyskryminację ze względu na płeć, wiek, rasę, orientację seksualną, niepełnosprawność, przekonania polityczne lub religię zostaną usunięte i odpowiednio ukarane.

2.7 Wszelkie inne nieodpowiednie treści, które Obsługa Klienta lub Pracownicy uznają za zakłócające zabawę innych osób, mogą zostać ukarane.

2.8. Zabronione jest zmuszanie gracza do usunięcia, przekazania lub udostępnienia konta, żądanie udostępnienia hasła lub złamania regulaminu.

2.9. Zabrania się podszywania pod Pracownika i rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o grze lub zmuszania/namawiania graczy do wykonywania czynności wbrew ich woli.

3. Administration/Moderation

3.1. Obsługa Klienta i administratorzy są uprawnieni do decydowania o karach za naruszenie zasad gry.

3.2. W przypadku naruszenia zasad Twoim jedynym kontaktem powinna być Obsługa Klienta. Każdy gracz może wysłać swoje odwołanie, wyjaśniając swoją sytuację, korzystając z udostępnionego formularza kontaktowego. Jeśli gracz ma dobry powód, aby zakwestionować decyzję członka Działu Obsługi, może poprosić o eskalację zgłoszenia na wyższy poziom. Sprawa zostanie wówczas dodatkowo rozpatrzona.

3.3. Zespół goalunited zastrzega sobie prawo do zmiany zasad gry w dowolnym momencie, aby zapewnić, że gra pozostanie przyjemna, uczciwa i pełna szacunku.

3.4. Zespół goalunited zastrzega sobie prawo do ochrony uczciwej rozgrywki dla swoich graczy w szczególności w sytuacjach, gdy analiza i ocena potencjalnie szkodliwej sytuacji  lub dizałania zdecydowanie wskazują, że wyżądzono szkody dla rozgrywki, gracza lub graczy. W takich sytuacjach zespół goalunited ma pełne prawo do podjęcia niezbędnych działań, nawet jeśli zaistniała sytuacja jako taka nie jest uregulowana w aktualnych zasadach gry.

3.5 Konstruktywna i uprzejma krytyka oraz opinie dotyczące gry i jej pracowników są mile widziane, należy jednak pamiętać, że próby umniejszania wartości i wizerunku gry lub jednej lub kilku osób z naszego zespołu spotkają się z odpowiednią reakcją.

3.6. Zespół goalunited nie ujawni, ani nie upubliczni działań podjętych w związku z naruszeniem zasad w goalunited.

4. Fair play

4.1 Zabronione jest wykorzystywanie błędów lub funkcjonalności gry w celu osiągnięcia korzyści na szkodę innych menadżerów lub na szkodę gry. Każdy znaleziony defekt gry umożliwiający uzyskanie nielegalnej korzyści (exploit) należy natychmiast zgłosić Obsłudze Klienta.

4.2 Zdecydowanie zaleca się równe traktowanie wszystkich przeciwników w grze. To jedna z głównych zasad fair-play.

4.3 Celowe, wielokrotne ustawianie słabszego wyjściowego składu w obligatoryjnych lub nieoficjalnych rozgrywkach (z wyłączeniem meczów towarzyskich/treningowych), aby „podarować” zwycięstwo przeciwnikowi, może skutkować podjęciem działania przez Dział Obsługi Klienta.

4.4 Wszelkie inne niesportowe zachowania sprzeczne z fair play będą uznawane za naruszenie i mogą prowadzić do trwałej utraty klubu/konta.